Tag Archives: lễ hội củ cải

Những lễ hội kỳ lạ trên thế giới

Nếu ưa thích du lịch sáng tạo, cảm giác mạnh, bạn không nên bỏ qua những lễ hội lạ lùng này. Lễ hội tắm bùn Boryeong ở Hàn Quốc Từ 1998, lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 7