Tag Archives: Làng tranh Đông Hồ.

Kinh nghiệm du lịch bụi Bắc Ninh

Không chỉ quyến luyến du khách với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, Bắc Ninh còn níu chân mọi người với các lễ hội gần như rải đều trong năm. Bắc Ninh mê hoặc lòng người với