Tag Archives: du xuan

Tuyệt đẹp hoa mận nở trắng trời Mộc Châu

Xuân muộn, nhưng được một điều: hoa mận nở đều thành một đợt. Thế là trắng núi, trắng rừng, trắng bản, trắng muôn nơi. Cả thảo nguyên như chìm đắm trong sắc trắng đê mê của mận. Thứ màu trắng