Tag Archives: AECID

Công bố Bộ tiêu chí Nhãn du lịch xanh

Ngày 31-1, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch chính thức công bố Bộ tiêu chí Nhãn du lịch xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Được